HUMAN WAVE
HUMAN WAVE
sú ruky podané v pokore
je národnosťou nenásilných
je vlasťou slobodných
je nehanbiť sa za svoju krehkosť
sú ruky podané v pokore
je národnosťou nenásilných
HUMAN WAVE
O PROJEKTE
MANIFEST
TÍM
KONTAKT
HUMAN WAVE [PREUKAZ]
Human wave je ostrovom pozitívnej deviácie, cumulonimbom na ktorom si môžeme stavať vzdušné známky a bojovať s veternými mlynmi, ktoré zrkadlia výzvy našich chýb a nedostatkov.
Na to, aby si sa mohol / mohla stať občanom / občiankou národa nenásilných, vo vlasti slobodných, potrebujeme niekoľko údajov.
Iniciatíva „ľudskej vlny“
... vzišla z neakceptovateľného prizerania sa na deštruktívne sily spoločnosti. Vytvára preto manifest, vyjadrujúci umelecký postoj voči spoločnosti, multimediálny happening, svojbytný videoart. Umelci a umelkyne budú v rámci rôznorodých žánrov a druhov reagovať na TÉMY ZAPOJENÝCH AUTOROV A AUTORIEK TEXTOV. Na základe jedinečnej interakcie a spolupráce vytvoria dielo, ktoré nebude konečným, nakoľko divák je súčasťou samotného procesu A VSTUPUJE DO VÝSLEDNEJ FORMY AJ POČAS UVEDENIA.
Výstupy
- MANIFEST
- oficiálna tlačovka s inscenovanou diskusiou
- umelecký videoart - teaser
- human wave - vision board
- umelecké fotografie
- inscenované voľby - HUMAN VOTE
- živá multimediálna performancia
29.9. - HUMAN VOTE - Voľba je to čo nás určuje
To, či si ráno urobíme slané alebo sladké raňajky, či prejdeme na červenú alebo to aký rámček priradíme k svojej facebookovej fotografii. No sú aj dôležitejšie voľby. Voľby medzi strachom a ľudskosťou, rozumom a vášňami, izoláciou či otvorenosťou. Jeden z výstupov Human Wave je i Human Vote, kedy si môžete po krátkej predvolebnej reči ľudskosti a hnevu zvoliť, čo chcete viac. Ďeň pred parlamentnými voľbami zinscenujeme vlastné voľby, kde si budú občania v slamovej búdke voliť medzi ľudskosťou a hnevoM. ľudia budú môcť voliť i online, pričom bude možné získať aj členstvo - preukaz human wave, teda pridať sa k vlne ľudskosti, ktorá zaleje nie len slovensko, ale všetkých ľudí, ktorí považujú ľudskosť za hodnotu,
12.9. - KOMUNITNÝ VISION BOARD - TABAČKA
Stena oproti našej galérii sa v zmení na komunitný vision board. Ktokoľvek sem môže napísať svoju víziu budúcnosti. Vyjadriť, prečo chce voliť, poprípade odísť. To, ako si predstavuje budúcnosť Slovenska a svoj život v ňom. Neboj sa a pridaj aj ty svojich pár písmen, vďaka ktorým budeme môcť zdieľať naše nádeje aj obavy.
performance video
MANIFEST
HUMAN WAVE – je národnosťou nenásilných. HUMAN WAVE – je vlasťou slobodných. HUMAN WAVE – je nehanbiť sa za svoju krehkosť. HUMAN WAVE – sú ruky podané v pokore.
Chceme veriť, že poézia má silu dobývať mysle, hudba srdcia a umenie duše. Chceme veriť, že drobné zmeny mentálneho sveta našich blížnych sú movementom, ktorý dokáže zmeniť svet. Chceme, veriť že nie je väčší cieľ než rozoznať svoj odraz v očiach inej ľudskej bytosti, rozoznať hodnotu súnaležitosti v prostej existencii. Nechceme vojny pre naše telá, nechceme vojny pre naše názory a presvedčenia, nechceme vojny pre spôsoby našej lásky, nechceme vojny pre odlišnosti duší. Chceme byť vlnou ktorá pohne oceánom, impulzom absolútnej zmeny, pretvorením vnímania.
Siločiary, módne trendy, protestné zástupy, poryvy vetru formujúce vlajky našich presvedčení, vrstevnice našich túžob do konkrétnych podôb. Vlny prílivu nádejí, ktoré máme vpísané v genetickom kóde a iskrenie prechádzajúce z očí do očí to je HUMAN WAVE…Túžba, túžba po neuniformnom svete, ktorý dokáže poskytnúť azyl rôznosti. Túžba po bezpečnom priestore ktorý sa manifestuje vo volaní po nenásilí.
Human wave znamená návrat k ľudskosti, ktorá nepozná hranice. Znamená očistenie nášho pohľadu od čiar kreslených skrze lesy a polia, cesty a železnice. Navracia sa k prepojeniu a chvíľkovému splynutiu ľudských a mimoľudských, živých a neživých vecí vnímaných našimi očami, dotykmi a srdciami. Nenapodobňujeme prírodu, my sme príroda a v tomto zmysle sa chceme uskutočniť bez zbytočného ničenia. Je to nečakaný koncept komunity, ktorá sa stane zdrojom nenásilia.
HUMAN WAVE ako sloboda HUMAN WAVE ako empatia HUMAN WAVE ako rovnosť HUMAN WAVE ako protest HUMAN WAVE ako výkrik HUMAN WAVE ako volanie po ľudskosti, tvorivosti a zodpovednosti HUMAN WAVE ako znovuzrodenie sveta a návratu k prírode
Umelecký tvorivý tím
Autor konceptu / supervízia / réžia:
Peter Radkoff
Dramaturgia:
Dáša Čiripová
Východiská - autorstvo textov, básni k témam projektu:
Marcel Lacko, Tomáš Straka, Richard Kitta, Dominika Moravčíková, Juliana Sokolová, Zuzana Psotková
Autor manifestu:
Tomáš Straka a kolektív Human Wave
Texty piesní:
Vanessa Weisz, Dominik Prok, Tomo Michalčák (AI), Zuzana Psotková, Marcel Lacko, Tomáš Straka
Choreografia:
Andrej Petrovič, Zuzana Psotková
Autorstvo hudby:
Miro Tóth, Richard Zagiba, Vanessa Weisz, Tomáš Mutina, Dominik Prok, Tomo Michalčák, Peter Radkoff, Dominik Suchý
Autori video artu:
Katarína Koniarová, Michal Dankulinec, Martina Jarinová
Scénografia:
Peter Radkoff
Návrh kostýmov:
Diana Strausz
Filmové spracovanie:
Mystika Produkt (Enrik Bistika)
Účinkujúci
Spev:
Vanessa Weisz, Dominik Prok (52 Herz Whale), Tomo Michalčák (XCES), syntetickí rozprávači, hlasové klony
Syntetizátory, grooveboxy, klávesy:
Richard Zagiba
DIY elektroakustický strunovo-perkusívny nástroj “Nehek”, klávesy:
Peter Radkoff
Bicie:
Róbert Tkáč
Klávesy:
Vanessa Weisz
Modulárny syntetizátor, gitara:
Dominik Prok
VR headset Oculus, Ableton Live, syntetizátor, gitara:
Tomo Michalčák
Performeri:
Zuzana Psotková, Erika Kraus, Sofia Rauchová
Obsluha multidimenzionálneho serveru:
Kubo Pišek (Nano vjs)
Svetelný design:
Ints Plavnieks
Zvuk:
Slavomír Knapík
Úvodná časť multimediálnej performance - performatívna inštalácia: HUMAN WAVE - ostrov pozitívnej deviácie
Vizuálni umelci:
Richard Kitta a študenti Fakulty umení TU Košice
Performeri:
Svetozár Šomšák, Tomáš Straka, Marcel Lacko, Zuzana Psotková, Erika Kraus, Sofia Rauchová, hostesky/uvádzačky
Fotografia:
Diana Kakara Dobrescu
Grafický design:
Veronika Kurcinová
Technická spolupráca:
Slavomír Knapík, Damián Petro
Produkcia:
Tabačka Kulturfabrik
KONTAKT
humanwave@gmail.com
Powered by Creatake (c) 2023